Aktiviteter

25 September
Söndag
Äpplet får en egen dag

Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit ett första initiativ till en ny landsomfattande temadag, Äpplets Dag.

Den 25 september 2016 infaller temadagen Äpplets Dag för första gången i Sverige.

Huvudsyftet med dagen är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen och skötseln av fruktträd.

Äpplets Dag vill lyfta fram svenska äpplen och äppelträd inom olika områden som:

· sortbestämning, plantering, skötsel, beskärning, skörd, ympning
· användning, matlagning, recept, näringsvärde och hälsofrämjande aspekter
· bevarande av lokala äppelsorter
· äppelträdets betydelse för kulturlandskapets ekologi och biologi
Inspirationen till Äpplets Dag kommer från England, där Apple Day firas sedan 1990

Musteriet öppnar

Det ser ut att bli ett gott äppelår i år. därför ser vi gärna att ni kommer med höst och vinterfrukt till oss så att vi kan ta tillvara och förädla äpplena. Det behöver inte vara helt felfria äpplen. Äpplen med kraftiga angrepp av röta kan vi inte ta emot.

Vi börjar med Fruktmottagning Måndag19/9, tisdag20/9, onsdag21/9 kl 17.00-19.00. Där efter sker Pressning 22/9. Första tappningrn kommer att ske 23/9. Vi beräknar fortsätta med mottagning och pressnig några veckor framöver.

Är ni intresserade att köpa must så kom gärna ut till oss på musteriet och beställ. De som lämnar frukt har förtur om behovet skulle uppstå.


 

 

 

 

 

 

Sätt din prägel på vår hemsida

För att vår förening och vår hemsida skall vara aktuella och levande så efterlyser Vi förslag och ideér på vad vi kan göra. Vi tar även emot material som kan passa på denna hemsida. Ex. Kåserier, bilder från medlemmars trädgårdar, Utflykter inom närområdet. Tips inom trädgård/natur samt recept mottages gärna. Lämna förslagen via kontaktfliken.